Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağızda yumuşak ve sert dokularla ilgili her türlü rahatsızlığın cerrahi tedavisini yapan diş hekimliği alanıdır. Teşhis edilen hastalıkların tedavisi diğer diş hekimi uzmanları ile iletişim halinde ortak karar ile gerçekleşir. 

Uygulanan cerrahi tedaviler: 

Gömük 20 yaş dişlerinin çekimleri 

Apse ve Kist Operasyonları 

İmplant tedavileri 

İleri implant cerrahileri (Sinüs lifting, otojen kemik grefti) gibi tedaviler için uzman doktor muayenesi gereklidir. Teşhisin ardından cerrahi tedaviler uygulanır.